Optimera för lärande.

Toyota är i full gång med att byta ut robotar mot manuell arbetskraft i vissa japanska fabriker Länk. Bakgrunden till detta minst sagt okonventionella grepp är att man tycker att mycket av förståelsen av hur jobbet fungerar går förlorad i en i hög grad automatiserad miljö. Detta är kunskap som är nödvändig för att på sikt kunna göra förbättringar och driva innovation. Företaget är oroligt att man på sikt inte kommer ha tillräckligt med “Masters” som verkligen kan och förstår jobbet, utan bara en massa folk som matar in delar i en maskin och som sedan står handfallna när maskinen går sönder.
 
 
Ken Swaber skriver i “Can Software Developers Meet the Need? att han är överraskad över hur dåligt rustade de flesta utvecklare är att klara av de krav som ställs på dem om de skall kunna skapa mjukvara av hög kvalitet. Han använder uttryck som “mediocrity scaled” och hyser oro över situationen med tanke på hur beroende vårt samhälle är av mjukvara idag.  
 
Jag har tänkt i de här banorna ganska länge nu vad gäller hur vi skapar mjukvara. Speciellt utifrån utvecklarrollen i storföretags miljö. Många företag idag skriker efter kompetenta utvecklare som verkligen kan skapa bra mjukvara. Hittar man inte någon som passar som hand i handske så anställer man inte. Den kompetens som behövs får man genom att manuellt bygga saker från grunden. Väldigt få utvecklare behöver/får möjlighet att göra detta idag. Man kan lätt sprida en standarduppsättning som en enda person har skapat och återanvända den på ett oändligt antal ställen men förståelsen om hur man kom fram till vad som skulle ingå och varför sprids inte med samma lätthet. 
 
Verktyg och ramverk är bra saker när man har djupgående kunskap om vad det är man gör och varför det är rätt att göra just så då ökar de vår produktivitet och större värden kan skapas. Samma Verktyg ramverk i händerna på utvecklare som inte besitter den kunskapen så riskerar man att de inte används på rätt sätt vilket kan bli mycket dyrt ur ett livscykelperspektiv. Kombinera detta med stränga krav på effektivitet vilket minskar möjligheterna till  lärande ytterligare. Detta kan mycket väl vara en stor del av orsaken till rådande brist på kompetens som företagen söker. 
 
En annan som tänkt i dessa banor är Dan North. Han tycker att mjukvaruutveckling inte lämpar sig för systemtiskt arbete för att minska varians (Deliberate practice, Efficiency). Han föreslår en annan approach där man avsiktligt fokuserar på och optimerar för lärande / upptäckt / kunskap (Deliberate LearningDeliberate discovery  / Effectiveness). Mjukvaruutveckling är kunskapsarbete vilket betyder att förmågan att lära med tiden är en av de absolut viktigaste faktorerna för att på lång sikt vara framgångsrik.

Tankar kring Sustainable pace + Continous Improvement (på svenska)

Jag har lite problem med att hantera begreppet “sustainable pace” så som det ofta beskrivs. Den bild jag oftast får handlar om att vi skall kunna jobba på i det här tempot 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, 47 veckor om året tills vi går i pension. Problemet jag har med “sustainable pace” är att vi samtidigt pratar om “continuous improvement”.

Alla som har hållit på med idrott vet att det krävs periodvis överbelastning (träning) + återhämtning (mat, sömn m m) för att bli bättre. Det vill säga att du måste periodvis överbelasta, men för att få förbättringen man är ute efter måste återhämtning ske. Ju bättre kvalitet på återhämtningen, ju oftare, hårdare och längre kan du överbelasta utan att bränna ut dig. Man säger att man tränar för att orka träna för att orka tävla. Vad detta betyder i praktiken är att du tränar för att förbättra kroppens återhämtningsförmåga för att kunna överbelasta mer och oftare, vilket krävs för att göra sig redo för att tävla. En del träning har också den specifika uppgiften att vara återhämtning. För mig är sustainable pace när överbelastning och återhämtning över tid är i balans. Vi kan periodisera vår belastning så att vi i kortare perioder överbelastar och därigenom provocera fram lärande om vad vi behöver förbättra för att klara av den högre belastningen. Överbelastning kan vara allt som är utanför vår komfortzon. Återhämtningen är den tid när vi städar upp och gör förbättringar som gör att vi är bättre rustade nästa gång belastningen går upp.

Sustainable pace är inte en rak linje. Det är som vågorna på havet; toppar och dalar kring en balanspunkt där målet är att systemet skall vara i balans medan  kapaciteten i systemet kontinuerligt förbättras.

Garmin Ant Manager copy History

A while ago i bought a garmin Forrunner 310.  This device had a new way of syncing training data than my old devices. My old devices uses a usb and i could easily copy the TCX files to my computer and use them with whatever service i want. I can keep a backup of all this data.

The 310 uses Garmin Ant Agent to sync the files to the computer and then automaticly syncs the data to Garmin Connect which is great if that is the service you use and you don´t want to use the data anywhere else.

In Garmin connect you can export individual TCX files if you want to but it is a tedious job and the naming of the exported files are not so great either.  The good news is that Garmin Ant Agent caches the files in a hidden folder on your local machine . In my case Mac the files are stored in

~User/Library/Application Support/Garmin/Devices/Unit ID folder/History

where the unit id is a series of numbers unique to your device

I wrote a little Bash script to copy the files to where i want them and I took the time to make it general enough to be useful for someone else without to .

The script with a description on how to use it is available here https://gist.github.com/paddelkraft/9175059

I hope someone finds this usefull.

there is other solutions for this problem. The ones i found and that seems good are https://gist.github.com/tmcw/1098861 wich is a Ruby svript that fetches the date from garmin connect. It looks good but is quite old and i dont know if it works anymore.

the other one is this http://www.sideburn.org/garmin/ which is a web service doing bulk export. from garmin connect.

for me that has the bulk of my data localy and only want to get the newest files added to the place i store all my training data none of these felt like the right solution to my problem.

Fokusera på styrkor

 Vi har alla en uppsättning styrkor och svagheter.  Styrkor är de saker där du får stor utväxling på din insats och svagheter är motsatsen. I Sverige avnänder vi talessätt som “En kedja är aldrig starkare än svagaste länken” och jag hör ofta kommentarer om att någon förvisso är bra på det han gör men borde fokusera på att förbättra sina svaga sidor.
1997 var jag 20 år. Jag var med i landslaget i kanotmaraton och vi var på en World Cup i Polen där det gick riktigt dåligt för mig. Anledningarna till att det inte gick så bra var många och låg på ett personligt plan. Min förbundskapen hade ett snack med mig efter loppet och tyckte att min svaghet låg i att jag inte var explosiv nog och jag skulle fokusera på att bli snabbare.

Jag var verkligen inte explosiv. Jag är och har alltid varit en seg jäkel med bra paddelekonomi och bra taktiskt sinne som kan nöta på i högt tempo men som tappar i starten, kör upp mig och förlorar en spurt 8 ggr av 10.
Jag gjorde som han sa. Jag tränade massor av snabbhet och styrka. Jag körde på så över hela sommaren och blev både snabbare och starkare.
På världscupsfinalen gick första 1000 m kanon men efter ca 1500 m var det tvärstopp och det tog mig nästan 10 km att återhämta mig så jag föll genom fältet som en sten. Jag lyckades köra upp mig en del men när det vankades målgång så var jag helt tom och blev droppad innan spurten ens drog igång. Min förbättrade snabbhet hade jag ingen nytta av.
Jag hade lagt en hel sommar på en svaghet och på vägen förlorat det som alltid varit mitt vapen.
Det är viktigt att vara medveten om och lära sig hantera sina svagheter men de bev aldrig mitt fokus igen. Jag utgick ifrån det jag var bra på och hittade sätt att använda detta till min fördel. Jag tränade snabbhet och styrka efter det också men som ett komplement.
Med facit i hand blev det ganska bra. Jag tävlade på hög internationell nivå i 10 år. Jag visste att jag inte var snabb så jag fick anväda min uthållighet och taktiskt utnyttja andras snabbhet för att göra skillnad.

Jag ser inte förmågor som länkar i en kedja där den svagaste länken ensam begränsar. Människan är en fantastiskt anpassningsbar organism och är fantastisk på att kompensera för de begränsningar som finns. Rätt använda är förmågor fibrer som bildar en tross där styrkan är en kombination av fibrernas kapacitet.